Phước Mai's flower

Người hiểu bạn nhất chắc chắn là bản thân bạn nhưng người hiểu bạn thứ hai không ai khác ngoài mẹ của bạn. Mẹ tôi là người phụ nữ bình thường, không ngọc ngà, không son phấn, giản dị và ấm áp. Mẹ luôn lo cho gia đình tôi đầy đủ không để tôi thiếu thốn. Mẹ tôi trong nóng ngoài lạnh và tôi biết mẹ thương tôi rất nhiều. Có lẽ sẽ chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết tình yêu của mẹ dành cho con. Con yêu mẹ nhiều, mong mẹ một đời bình an.