Phúc Thiện Nguyễn's flower

Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra và nuôi con lớn khôn, có mẹ là điều hạnh phúc nhất đời con ❤