Phạm Tú's flower

Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, cho con những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, dù con biết hoàn cảnh nhà mình không được dư giả như những gia đình khác. Con rất muốn được nói lời xin lỗi và lời biết ơn với bố mẹ những năm tháng qua đã cho con được lớn lên thành người như ngày hôm nay.Con chúc bố mẹ luôn luôn khỏe mạnh, sống thật lâu bên chúng con.