Phạm Thị Thủy's flower

Đi suốt cuộc đời k ai tốt với con bằng mẹ. Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con nên người Lớn lên rồi mẹ vẫn vất vả vì con. Hạnh phúc của mẹ là thấy con vui vẻ và hạnh phúc. Mẹ!!! Con yêu mẹ!!!