Phạm Hồng Thắm's flower

Trên thế giới này duy nhất chỉ có một người phụ nữ hi sinh tất cả vì con, người đó chính là mẹ. Con cảm ơn mẹ đã luôn đồng hành cùng con trong suốt cuộc hành trình trưởng thành của con, cảm ơn mẹ luôn là ánh sáng soi sáng cho con trong những ngày tâm tối, cảm ơn mẹ vì luôn chỉ lối cho con để con không phải lạc và những cám vỗ trong cuộc sống. Con chỉ muốn điều cuối cùng con yêu mẹ nhiều lắm cảm ơn mẹ vì tất cả❤❤