Phạm Hân's flower

Gửi mẹ của con Mẹ là một người khó tính, ích kỉ và dữ dằn. Nhưng mẹ khó tính với con để con dần hoàn thiện bản thân hơn , mẹ khó tính vì mẹ muốn con gái mẹ phải là một phiên bản tốt nhất và không thua kém bất kì ai Mẹ ích kỷ nhưng mẹ lại rộng rãi với con. Mẹ ích kỷ với bản thân mình nhưng khi con cần gì mẹ đều cho con hết. Mẹ không dám tiêu cho bản thân nhưng khi chi tiêu cho gia đình mẹ không tiếc gì hết. Mẹ dữ dằn với con vì mẹ muốn con gái mẹ trưởng thành hơn. Mẹ chỉ dữ khi con làm sai hoặc con không nghe lời, chứ mẹ luôn âm thằm quan tâm chăm sóc cho con Con yêu mẹ lắm, mẹuoon hy sinh mọi thứ cho gia đình mình. Vì gia đình mẹ có thể làm tất cả . Cảm ơn mẹ vì tất cả mọi thứ , con yêu mẹ Phạm Dương Gia Hân_sinh viên_đại học Gia Định