Oanh Nguyen's flower

Cảm ơn mẹ người đã sinh con ra trên cuộc đời này, người phụ nữ dũng cảm và giàu lòng vị tha người mang đến cho tôi chỗ dựa vững chắc nhất khi tôi lo lắng, sợ hãi. Cảm ơn mẹ vì đã xuất hiện trong cuộc đời này của con