Ni Nguyen's flower

Ai trong chúng ta cũng đều có mẹ – người sinh ra ta, người nuôi nấng và chăm sóc ta vô điều kiện, yêu thương chúng ta với tình yêu bao la, rộng lớn vô ngần, với sự hi sinh thầm lặng và cao cả. Tôi cũng có một người mẹ như vậy. Năm nay mẹ tôi đã bước sang tuổi sáu mươi, cái tuổi không còn được trẻ nữa. Tôi còn nhớ vào khoảng thời gian ba tôi bị bệnh mẹ tôi là người đã cố gắng rất nhiều để chăm sóc và nuôi 3 Chị em tôi ăn học, giai đoạn đó để vượt qua được cũng là một điều rất khó khăn, lúc đó tôi thương mẹ nhiều lắm và cố gắng làm việc để phụ giúp mẹ nuôi các em , tình cảm ấy đã nuôi tôi khôn lớn trưởng thành và chính mẹ là người đã mang đến cho tôi thứ tình cảm đáng kính trọng. Mẹ như là nguồn động lực dõi theo bước chân tôi trên chặng đường dài. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để phụng dưỡng mẹ để mẹ sống lâu với con cháu. Nguyễn Thị Hàn Ni - SGA Tô Vĩnh Diện