Nhựt Lê's flower

Mẹ là tất cả ! Cảm ơn tất cả những gì mẹ đã làm cho con -Yêu mẹ!-