Như Lê's flower

Mẹ là người luôn yêu thương và hi sinh cho chúng ta vô bờ bến. Viết về mẹ, không giấy bút nào có thể diễn tả hết được. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, là người chấp cho ta những đôi cánh ứớc mơ để bay đến chân trời hi vọng. Khi con còn bé thơ, từ lúc vừa chào đời đã được bàn tay của mẹ dỗ dành, nâng niu. Một chút lớn nữa, mẹ cũng là người đỡ từng bước đi đầu tiên. Mẹ luôn có mặt trong mỗi giai đoạn của cuộc đời chúng ta, luôn dõi theo bóng hình người con bé bỏng của mình. Đối với mẹ, con mãi mãi chỉ là những đứa trẻ cần sự bảo bọc, yêu thương