Nhiên An's flower

Con chẳng thể cho mẹ những điều lớn lao, nhưng con muốn mẹ biết một điều là cảm ơn vì đã là người mẹ xinh đẹp và chu đáo nhất của con. Con thực sự biết ơn mẹ.