Nhi Khiết's flower

Mẹ là tuyệt vời nhất🥰 cuộc đời mẹ phải hy sinh cho con rất nhiều nhưng mẹ không bao giờ than vãn. Dù biết mẹ mắng mẹ la con là vì con sai con vẫn không chịu nghe nhưng mẹ vẫn yêu thương con tha thứ những lỗi lầm con gây nha🥰 mẹ là nhất yêu mẹ nhấtttttt mãi yêu mẹ ❤️