Nhật Minh's flower

Cẩm chướng màu hồng Cả đời chỉ biết vì chồng vì con Kiên trung Bất khuất sắt son Chúc Mẹ: Mãi mãi đẹp giòn uy nghi.