Nhã Thanh's flower

Tình yêu của Mẹ dành cho con không giống với bất kì ai, nhữntình yêu ấy không gì có thể đo đếm được, không trang sách nào có thể viết hết được. Mẹ luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của con, luôn sẵn sàng nâng đỡ con, xoa dịu những nỗi đau khi con vấp té.Vì hạnh phúc của con, Mẹ sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của Mẹ, Mẹ là người duy nhất trên cuộc đời này, thấu hiểu những điều mà con muốn nói mà chưa thể nói được. Con chỉ muốn nói với mẹ rằng "Con yêu Mẹ nhiều lắm " Võ Hoàng Thanh Nhã - K15DCNA02 - Đại học Gia Định