Nguyn Nguyn's flower

Ai được sinh ra trên cuộc đời này đều có mẹ, vì mẹ chính là người đã cho ta cuộc sống này. Tôi cũng vậy, mẹ chính là người tuyệt vời nhất đối với tôi, mẹ đã cho tôi được sinh ra, được lớn lên và được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình.