Nguyễn Tuấn's flower

"Mẹ" Là đấng sinh thành, là đấng dưỡng dục, là mẫu gương tuyệt hảo cho con. Biết bao lần con vấp ngã, biết bao lần con làm mẹ buồn, mẹ đau, nhưng chợt nhận ra là mỗi lần như thế mẹ lại không hề oán trách, mẹ luôn ở bên và hướng dẫn, bảo ban nâng đỡ con trên hành trình của mình. Có lẽ sau này vì ước mơ của con mà con không thể ở bên chăm sóc mẹ được nhưng có lẽ, chỉ có mẹ là có thể hiểu được cho con. Con đường con đã chọn, mẹ không hề cấm cản mà còn ủng hộ. Chỉ mong mẹ sống yên vui, chỉ mong mẹ sống vô lo vô nghĩ. Và hơn hết, cảm ơn mẹ rất nhiều.