Nguyễn Thị Thúy Quyên's flower

Mẹ có thể chưa bao giờ nói yêu con, thương con, nhưng mẹ sẽ là người làm tất cả để con được sống một cuộc sống tốt nhất và hạnh phúc nhất. Con yêu mẹ nhiều ❤️