Nguyễn Thị Thắm's flower

Cảm ơn mẹ người phụ nữ vĩ đại nhất của cuộc đời con . Cảm mẹ vì đã dành cả thanh xuân của mình cho anh em con và bố , cảm ơn vì mẹ đã sinh con ra để con được làm con của mẹ , mẹ luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho anh em con , mẹ hy sinh tất cả vì con ,mẹ phải làm việc vất vả cực nhọc sớm tối để nuôi anh em con ăn học nhưng mẹ chưa bao giờ than thở một điều gì hết . Con biết có nhiều lúc con đã làm mẹ buồn và suy nghĩ rất nhiều ,mà mẹ vẫn luôn chấp nhận bỏ qua và yêu thương con vô bờ bến , những lúc con buồn hay mệt mỏi mẹ luôn bên cạnh an ủi và động viên con , mẹ luôn luôn đứng phía sau bảo vệ và làm động lực cho con . Và con chỉ biết nói là con thương mẹ rất nhiều lần