Nguyễn Thị Tại's flower

Con yêu Mẹ! Cảm ơn Mẹ thời gian qua đã chăm sóc, dạy bảo con nên người. Con xin lỗi vì đã làm cho Mẹ khóc nhiều vì con. Chúc Mẹ có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc!!! Nguyễn Thị Tại_Sinh viên_Đại học Gia định