Nguyễn Hùynh Như's flower

Cám ơn mẹ người đã sinh ra con, cho con sự sống trên trái đất này. Con biết trong suốt thời gian nuôi dưỡng con mẹ rất vất vả đầy lo âu. Cám ơn mẹ đã luôn bên cạnh chăm sóc, động viên và an ủi con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cám ơn mẹ rất nhiều người mẹ tuyệt vời nhất trong lòng con❤