Nguyen Cuong's flower

Trên đời không ai khổ bằng cha và không ai yêu các con hơn Mẹ. Mong mẹ kính yêu của con luôn khỏe mạnh để tiếp tục đồng hành và chỉ dạy cho con những điều hay. CON YÊU MẸ