Nguyễn Cherry's flower

Cảm ơn Mẹ người đã dành những điều tốt đẹp nhất cho con! Con cũng muốn nói lời xin lỗi vì đã làm cho Mẹ khóc. Những lúc con bệnh Mẹ luôn là người ở bên con, chăm sóc con đến khi khỏi bệnh. Đây là tấm hình con chụp vô tình bắt gặp nụ cười hiền hòa của Mẹ và thấy được một điều Mẹ luôn ở phía sau nhìn theo những bước chân của con trên đường đời. CON YÊU MẸ RẤT NHIỀU!!! Nguyễn Thị Tại_Sinh viên_Đại học Gia Định