Nguyen Alice's flower

Mẹ kính yêu! Mẹ ơi, hôm nay tập đoàn NHG tổ chức một cuộc thi viết những lời yêu thương dành cho mẹ. Con rất vui vì đây là dịp cho con bày tỏ lòng yêu thương và tình cảm dành đến mẹ. Con hạnh phúc vì con là con của mẹ. Con yêu mẹ nhiều! Quỳnh Anh - B8