Ngọc Thương Phạm's flower

Gửi Mẹ, người đã dạy dỗ con nên người. Giờ này con đang đi học xa nhà, con rất nhớ nhà, nhớ mẹ. Yêu Mẹ.