Ngọc Thảo Nguyễn's flower

Mẹ ơi, thay vì dắt con đi trên cây cầu thì mẹ là người " dạy cho con" cách để bước đi trên cây cầu đấy. Mẹ là người chỉ dạy cho con từ những điều nhỏ nhặt để con có thể trở nên tốt đẹp hơn. Mẹ là người có thể thay thề tất cả ai khác. Nhưng không một ai có thể thay thế mẹ.Có nhiều lúc con đã làm cho mẹ buồn lòng rất nhiều. Nhưng mẹ vẫn bỏ qua và tha thứ cho lỗi lầm của con.Con cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con nên người. Con yêu mẹ rất nhiều !!!