Ngọc Nguyễn's flower

Mẹ ơi! Trong suốt thời gian qua mẹ đã vì con mà hi sinh rất nhiều. Từ thời gian cho đến sức khỏe, từ vật chất cho đến tinh thần. Tất cả những điều đó đã mang đến cho con sự trưởng thành như ngày hôm nay. Mẹ đã chịu biết bao nhiêu khổ cực để có thể cho con được sống một cuộc sống đầy đủ nhất. Cho dù có nói nữa thì cũng không thể kể hết những điều mà mẹ đã cho con. Cuối cùng con chỉ muốn nói là. Con cám ơn mẹ vì tất cả