Ngọc Linh Lê's flower

Con yêu mẹ rất nhiều. Mặc dù đôi lúc mẹ con mình cãi nhau vì những lý do không đáng nhưng con vẫn luôn mong mẹ sẽ mãi ở bên con. Con yêu mẹ❤