Ngoc Han's flower

Chúc mẹ mỗi ngày có thêm nhiều niềm vui, bớt đi trăm sự ưu phiền! Con yêu mẹ nhiều!