Ngân Thanh's flower

Gửi mẹ của con . Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày hôm nay . Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất mẹ , mẹ luôn quan tâm , chăm sóc lo lắng cho con . Mẹ chính là người phụ nữ mạnh mẽ nhất dù có làm việc vất vả và mệt mỏi mẹ cũng chẳng than vãn một lời . Cảm ơn mẹ của con đã dành hết cả thanh xuân của mình để chăm sóc cho con . Yêu mẹ rất nhiều .