Ngân Nguyễn's flower

Mẹ à, đối với con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Những hi sinh vất vả của mẹ dành cho con, không thể nào mà đếm xuể được, con mong tóc mẹ ít bạc đi, áp lực vất vả mà mẹ phải chịu cũng bớt đi, mong rằng cuộc sống sẽ đối sử nhẹ nhàng hơn với mẹ. Con sẽ cố gắng để mẹ tự hào, con nhớ mẹ lắm. Con yêu mẹ