Ngân Lượng Nguyễn's flower

Gửi mẹ của con! Mẹ đã vất vả bao năm qua nuôi nấng con mười mấy năm qua một cách vô điều kiện, mẹ là người có thể thay thế tất cả ai khác nhưng chắc chắn không ai có thể thay thế được mẹ! Cũng như câu nói được tất cả các bà mẹ trên thế giới này nói "con là món già quý giá nhất của mẹ" cũng chính vì thế " mẹ cũng là món quà quý giá nhất của con" . Con cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ! Nguyễn Ngân Lượng_Sinh Viên_K15DCNA02_Đại Học Gia Định