Ngân Bạch's flower

Mẹ là người sinh ra ra, nuôi dưỡng và yêu thương chúng ta vô điều kiện. Thế nhưng không phải ai cũng dễ dàng nói ra lời cảm ơn, sự yêu thương của mình đối với mẹ. Dưới đây là những câu nói về mẹ hay và ý nghĩa, câu nói hay về tình mẫu tử, stt về mẹ hay mời các bạn đọc để có thể hiểu hơn về tình yêu thương của mẹ từ đó biết yêu thương, trân trọng tình cảm thiêng liêng ấy! Trần Bạch Ngân_sinh viên_Đại học Gia Định