My Nguyễn's flower

" Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời mây". Thật vậy, công lao của mẹ cũng như câu ca dao trên, không sao kể siết. Những gì mà mẹ hi sinh và dành cho con ngày hôm nay con sẽ khắc sâu và ghi nhớ mãi. Mai này khi con khôn lớn và trưởng thành hơn trong cuộc sống, con sẽ báo hiếu công ơn nghĩa nặng này. Yêu mẹ !