Mỹ Hạnh Nguyễn's flower

Dear my love Người luôn bên cạnh và đồng hành với em không ai khác là mẹ. Mẹ như một người bạn đồng hành với em mọi lúc mọi nơi. Iloveuverrymuch