Minh Phúc Nguyễn Ngọc's flower

Mẹ là người cùng với ba là người nuôi con lớn lên. Mẹ luôn chở che, dậy con từng chút một. Là người khoan dung luôn tha thứ cho mọi sai lầm của con. Là người dìu dắt con trên con đường đời. Mẹ cùng với ba là những người tuyệt vời nhất đời con