Minh Le's flower

Mẹ là người mà con yêu quí nhấ. Mẹ luôn là người giúp cho con vượt qua những khó khăn. Là một người mạnh mẽ nhất nhà mỗi khi nhà gặp chuyện. Là một người mẹ tuyệt vời.