Mẫn's flower

Mẹ đẹp nhất ngay cả khi tóc mẹ đã lấm tấm bạc vì sương gió. Mẹ đẹp nhất ngay cả khi trán mẹ in hằn những vết nhăn. Mẹ đẹp nhất ngay cả khi đôi bàn tay rám nắng và khô cằn vì bụi xi măng. Người mẹ nào cũng đẹp trong mắt con mình. Nhưng mẹ tôi đẹp nhất. Trích Ở bên này thương nhớ - Tác Giả Lê Hoài Việt ( Cậu của mình ) Có lẽ trong mắt bao người mẹ tôi chỉ môt người bình thường, nhưng đối với tôi - Mẹ tôi là một tuyệt vời nhất trên đời. Cảm ơn mẹ vì tất cả, Mẹ là ngọn gió của con suốt đời <3