Mai's flower

Con cảm ơn mẹ đã lo cho con từng li từng tí. Có nhiều lúc con đã làm mẹ buồn 😞 Con xin lỗi và con hứa sẽ luôn làm mẹ vui lòng. Cảm ơn mẹ iu đã sinh ra con và con iu mẹ Tuyết Ú của con 😗