Maiii Nguyễn's flower

Gửi chị mẹ của con, cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này. Cũng xin lỗi mẹ vì những lúc con làm mẹ buồn và phải khóc vì những lúc con bướng bĩnh và không lời mẹ, con cảm ơn mẹ nhìu lắm chị mẹ vĩ đại của con. Con yêu chị mẹ của con ❤️❤️