Lý Phi's flower

Ngày con cất tiếng khóc chào đời là ngày Mẹ chịu nhiều đau đớn. Con cảm ơn Mẹ./. https://bom.so/gdpP0A