Lương Trần Đức's flower

Cảm ơn mẹ vì đã nuôi lớn con dạy con nhiều điều trong cuộc sống. Mẹ luôn lắng nghe và chia sẻ với con những lúc con buồn, vui. Cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con Iu mẹ nhiều