Lua Huy's flower

Má ơi! Con thật tệ phải không má?!. Ba tiếng “Con yêu Má” sao mà con khó nói thành lời dù trước đó con đã muốn nói từ rất lâu. Một ngày giữa tháng 6 (Dì 7 mất) con mới nhận ra: Thời gian không chờ đợi một ai-Con sợ lắm. Thông điệp: HÃY YÊU THƯƠNG KHI CÒN CÓ THỂ.