Long Huỳnh's flower

Gửi mẹ của con. Con biết trong thời gian qua mẹ đã vất vả nuôi con ăn học chịu khổ đủ điều nhưng không hề than vãn dù chỉ một lần. Con thấy thương mẹ nhiều lắm nhưng con không thể nói ra trực tiếp bằng lời được. Mẹ con yêu mẹ nhiều lắm. Chúc mẹ con luôn luôn khoẻ mạnh để sống với con lâu hơn.