Linh Huyền's flower

" Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao". Công lao của mẹ cũng như vậy, không sao kể hết. Những gì mà mẹ tần tảo, nuôi nấng con nên người cả đời này con sẽ ghi nhớ mãi trong lòng. Cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mà mẹ đã dành cho con. Mai này khi con khôn lớn, vững vàng trong cuộc sống con nhất định sẽ báo hiếu cho thật tốt. Yêu mẹ!