Linh Huyền's flower

Gửi đến mẹ của con! Cảm ơn mẹ đã chịu bao áp lực và vất vả để nuôi dạy con, đã giúp con tự tin, mạnh mẽ và quyết đoán trong mọi tình huống. Cảm ơn mẹ đã truyền động lực cho con để thành công trong cuộc sống và không ngừng yêu thương con. Con cảm thấy hạnh phúc khi được làm con của một người phụ nữ tuyệt vời là mẹ. Con tự hào về mẹ. Cảm ơn mẹ vì tất cả ❤️ Gửi đến mẹ của con. Huyền Linh