Linh Hồ's flower

Mẹ là người có công lao lớn sinh thành làm người luôn yêu thương con một cách vô điều kiện con không biết khi nào để trả hết công ơn này . Con sẽ cố gắn thành công trước khi ba già đi để không phụ công ơn ba mẹ sinh thành