Li Cu's flower

Đúng như câu nói đố ai đếm được công lao mẹ hiền, thì hôm nay tại dây con xin gửi đến mẹ lời cảm ơn vì mẹ đã khó nhọc sinh ra con và mẹ cũng là người đã hi sinh biết bao nhiêu để nuôi nấng dạy dỗ con lên người cho con đi học để có kiến thức như bao người để con có thể trở thành một người có ích cho xã hội, mẹ còn trao cho con tình thương yêu ấm áp, mẹ là người giúp con đứng dậy sau những vấp ngã trên trên con đường đời và mẹ chính là nơi để con chạy về mỗi khi mệt mỏi để con cảm nhận được sự ấm áp và cũng có thể rơi những giọt lệ vì những bộ bề vất vả trong đời. Tạu đây con xin chúc mẹ ngày càng đẹp mạnh khỏe để con có thể quay về và xà vào lòng mẹ mỗi khi mệt mỏi.