Lê Thị Ngọc Thảo's flower

Cảm ơn mẹ vì luôn đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành, đôi khi có những lúc bốc đồng, nóng tính của tuổi trẻ làm cho mẹ buồn lòng, nhưng con mong mẹ hiểu rằng là con luôn yêu thương và tôn trọng mẹ. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Con yêu mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất đời con!