Lâm Nguyễn's flower

Cảm ơn Mẹ! Điều tuyệt vời nhất đối với kiếp làm người này của con là được làm con của Mẹ. Sẽ rất dài và dài cũng như sẽ không bao giờ đủ để nói hết về những gì Mẹ đã dành cho Con. Chỉ một điều nếu không có Mẹ thì con đã không có được những gì ở hiện tại. Chỉ ước mong rằng Mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc cùng đại gia đình của chúng ta. Con yêu Mẹ nhiều "Trần Thị Thiện" Con trai của Mẹ - Nguyễn Đức Lâm