Kookie Jeon's flower

Con cảm ơn mẹ vì những thứ mẹ đã làm cho con . Tuy mẹ ít nói và không giỏi trong việc thể hiện tình yêu nhưng con cảm nhận được tình yêu của mẹ qua những hành động của mẹ. Và vuối cùng còn muốn nói là con yêu mẹ nhiều